This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Juridisk information

Rättsliga förbehåll 

Innehållet på laitis.se tillhandahålls i befintligt skick. 
Laitis ställer inga garantier avseende dess riktighet och fullständighet. 
Laitis ansvarar inte för skada eller förlust, varken direkt eller indirekt, som orsakas av innehållet på laitis.se eller av att innehållet inte är användbart eller åtkomligt. 
Laitis ansvarar inte heller för innehållet på sidor till vilka länkar finns på laitis.se.

Upphovsrätt och varumärken

Innehållet på laitis.se är upphovsrättsligt skyddat och tillhör bolaget Laitis. 
Det innebär att hela innehållet, såväl text, foton och annat material inte får kopieras, mångfaldigas, lagras eller på annat sätt utnyttjas utan Laitis föregående skriftliga medgivande. 
Alla kännetecken eller varumärken som framgår av laitis.se är varumärken som ägs av Laitis. 
Varumärken tillhörande Laitis får endast användas efter dessas föregående skriftliga medgivande.

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.