This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Vi tillämpar Allmänna Leveransbestämmelser B2B

Enligt SBF 05 för vårt bilistiska sortiment.
Bestämmelserna äger endast tillämpning mellan näringsidkare och skall i intet fall användas vid försäljning till konsument.
För fullständig villkor se dokumentet SBF05.pdf

Enligt NL 09 för vårt industrisortiment av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige.

Leveransbestämmelserna gäller om ej annat överenskommits.

Copyright © 2018 Latis AB. All rights reserved.